• 28 MAR 15
  Mamy Certyfikat „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”

  Mamy Certyfikat „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”

  W dniu 23 marca 2015 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z koordynatorem wojewódzkim projektu „Zachowaj równowagę” w programie „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” panią Aldoną Bąk. Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji  zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

  W programie jest 1600 szkół. Każda szkoła, która została zakwalifikowana do programu w ciągu 2 lat ma możliwość uzyskania Certyfikatu „Szkoły przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” . Szkoła ubiegająca się o certyfikat ma za zadanie tworzenie na swoim terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości, promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną. Kryteria certyfikacji są zróżnicowane i dostępne na stronie http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/certyfikat-dla-szkol-podstawowych

  W ubiegłym roku szkolnym w naszej szkole było podjętych wiele działań sprzyjających zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej jednocześnie spełniających surowe kryteria uzyskania certyfikatu.  Ogromnym osiągnięciem jest uzyskanie ww certyfikatu przez nasza szkołę już po pierwszym roku uczestnictwa w programie! Nie oznacza to, że zaprzestaliśmy działań, ale wręcz odwrotnie – rozszerzamy tą działalność. Pani Aldona Bąk podczas wizytacji naszej szkoły przypomniała zasady uczestnictwa w programie oraz sposoby realizacji zadań. Wręczyła również pani dyrektor „zdobyty” Certyfikat „Szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej”.

  Spotkanie zostało podsumowane przez p. Małgorzatę Jegier przypomnieniem zasad zdrowego żywienia ( Piramida zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, 10 zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym) w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów kl. VI – Kamila Kałużnego, Konrada Kałużnego i Kingi Przybyło. Na koniec został ogłoszony Konkurs Dobrej Formy dla wszystkich uczniów na interpretację plastyczną  dowolnej zasady zdrowego żywienia dzieci – http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/podstawowe-zasady-zdrowego-zywienia. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotkę z piramidą zdrowia i zasadami zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

   

  Opracowanie: Małgorzata Jegier