• 07 LIS 18

  Projekt edukacyjny „Mały chemik”

  „Powiedz mi, a zapomnę,

  pokaż – a zapamiętam,

  pozwól mi działać, a zrozumiem!”

  Konfucjusz

  ADRESACI:

  • uczniowie klas 1-3

   

  CELE EDUKACYJNE:

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą chemiczną;
  • rozwijanie pasji badawczej oraz twórczego myślenia uczniów;
  • wdrażanie uczniów do wykonywania prostych doświadczeń chemicznych z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności;
  • umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym;
  • nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania;
  • wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko prezentując postawę proekologiczną.

   

  METODY PRACY:

  • samodzielne wykonywanie uczniowskich doświadczeń chemicznych;
  • metoda pokazu.

   

  FORMY PRACY:

  • praca indywidualna;
  • praca zespołowa;
  • praca w parach.

   

  ORGANIZACJA CZASU I PRZESTRZENI:

  • projekt realizowany będzie cały rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku. Każda klasa 1-3 będzie miała zajęcia raz w miesiącu.

   

  Przykładowe doświadczenia realizowane w ramach projektu:

  • Ciecz nienewtonowska
  • Pienisty wulkan
  • Ciśnienie atmosferyczne (dziwne jajko)
  • Hodowla kryształów
  • Ukryte pismo – niewidzialne atramenty
  • Zegar jodowy
  • Malowanie na mleku
  • Magiczny palec
  • Cukierkowa tęcza
  • Zmiana barwy różnych produktów domowych za pomocą wskaźników pH

  Opracowanie i realizacja projektu:

  Natalia Perońska