• 07 STY 19

    ŚWIETLICOWY KLUB EKOLOGÓW- ZIMOWA POMOC DLA ZWIERZĄT

    W grudniu młodzi ekolodzy poznali jakie ptaki zimują w naszym kraju oraz jak inne zwierzęta spędzają zimowy czas. Zapoznaliśmy się z informacjami jak pomóc zwierzętom przetrwać ciężki czas zimy, kiedy dostęp do pokarmu jest mocno ograniczony. Dowiedzieliśmy się jak pomagać ptakom, gdzie najlepiej ustawić karmnik, jak go wykonać oraz czym dokarmiać poszczególne ptaki.

    Gil, jemiołuszka czy sikorka? Dzięki prezentacji ptaków poznaliśmy charakterystyczne ich elementy, dzięki czemu uczniowie samodzielnie potrafią rozpoznawać najpospolitsze gatunki ptaków zimujących w Polsce.

    Najciekawszym punktem zajęć było wspólne zawieszanie na szkolnym placu karmy dla ptaków. Za dostarczony pokarm dla ptaków dziękujemy lokalnemu leśniczemu.

    A my cieszymy się, że małymi czynami możemy być bliżej przyrody i zwierząt.