• 09 STY 19
  Weź udział w konkursie plastycznym – Mój las…

  Weź udział w konkursie plastycznym – Mój las…

  Zapraszamy wszystkich uczniów

  do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „Mój las” – I edycja! 

  Celem konkursu jest rozwijanie naturalnej fascynacji uczniów światem przyrody, promocja aktywnego spędzania czasu oraz propagowanie wiedzy przyrodniczo- leśnej.

  Organizatorem jest Nadleśnictwo Bełchatów i Liga Ochrony Przyrody

  Warunki uczestnictwa:

           1. indywidualnie:

  • Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez ucznia pracy plastycznej przedstawijące możliwość spędzenia czasu wolnego w lesie (np. spacery, jazda rowerem, biegi, grzybobranie, zbieranie
   jagód, fotografowanie itd.) lub przedstawiać atrakcyjne obiekty turystyczne, edukacyjne
   z terenu Nadleśnictwa Bełchatów.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. I – III i IV – VIII.
  • Uczniowie przygotowują prace plastyczne na formacie A3 lub A4, przy użyciu dowolnej techniki płaskiej( farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranki, wyklejanki,itp.)
  • Każdy z uczniów może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace wraz z czytelnym opisem na odwrocie pracy:
   • nazwisko, imię, adres domowy lub tel. kontaktowy
   • wiek (data urodzenia), szkoła, klasa
  • Prace należy  dostarczyć do szkoły do p. Małgorzaty Jegier do 25.02.2019r. (poniedziałek) do godz. 15.00

     

            2. drużynowo

  • 5-osobowe drużyny tworzą plakat  z hasłem „Zapraszamy do lasu”
  • Plakat powinien przedstawiać możliwości spędzania czasu wolnego w lesie i być zaproszeniem
   do skorzystania z takiej formy aktywności.
  • Podczas oceny będą brane pod uwagę: oryginalne i pomysłowe uchwycenie tematu, estetyka, przekaz plakatu, strona artystyczna pracy.
  • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. I – III i IV – VIII.
  • 5 osobowe drużyny zgłaszają się do p. M.Jegier do 31 stycznia 2019 r. celem omówienia przygotowania plakatu konkursowego.

  Serdecznie zapraszamy do udziału:)