• 24 MAJA 19

  JUBILEUSZOWY ROK MATEMATYKI

  Dnia 20.12.2018r. ogłoszono w Polsce rok 2019 jako jubileuszowy. Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznał zasługi polskich matematyków za znaczące na świecie oraz podkreślił ważną rolę matematyki w naszym życiu. Kolejny raz w naszej szkole zorganizowano różnorodne przedsięwzięcia, których celem  było uświadomienie społeczności szkolnej o matematyce jako ciekawej i inspirującej. Rodzice uczniów klas: IV b, VI oraz VIII obserwowali zajęcia matematyczne, w których uczestniczyły ich dzieci. Uczniowie podczas Dni Matematyki brali udział w konkursach pozaszkolnych i szkolnych. Odbył się ogólnopolski konkurs ,,PANDA 2019”, w którym uczestniczyło łącznie 15 uczniów z klas IV b, VI i VIII. Maksymilian Muskała, Zosia Sujata oraz Wiktoria Mikołajczzyk wykazali się umiejętnościami matematycznymi w tym konkursie. Dzięki temu uzyskali odpowiednio 15, 17 i 23 miejsce w kraju.

  Zorganizowano ekspozycje prac uczniów klasy VI – brył obrotowych oraz ostrosłupów. Historia egipskich piramid, budowanych na wzór ostrosłupa prawidłowego czworokątnego była dla szóstoklasistów jedną z ciekawszych lekcji.

  Międzynarodowy Dzień Liczby Pi przypadający na 14 marca uczczono podczas rywalizacji grupowej w ZSP w Kleszczowie. W konkursach, quizach i zadaniach matematycznych klasę VIII reprezentowali: Olaf Dynus, Jakub Bednarski, Jakub Muskała i Mikołaj Sokołowski. Liczba Pi dominowała też na lekcjach matematyki w klasie VIII. Wyznaczanie tej liczby w sposób praktyczny umożliwiło dzieciom zrozumienie, dlaczego jej wartość wynosi około 3,14.

  Uczniowie klasy IV a, Va, V b i VII włączyli się w obchody miesiąca matematyki w naszej szkole. Uczniowie w/w  klas uczestniczyli w różnych konkursach matematycznych: ,,GALILEO 2019” – 27 osób; sesji wiosennej ,,OLIMPUS 2019” – 26 osób; konkursie matematycznym ,,PANDA 2019” – 16 osób. Uczniowie klasy VII: Eryk Krzympiec, Karolina Olczyk,  Antoni Rejek i Amelia Sujata uczestniczyli z powodzeniem w konkursie ,,Liczba Pi” zorganizowanym przez ZSP w Kleszczowie. Nauczyciel matematyki Barbara Gniewosz przeprowadziła lekcje otwarte matematyki dla rodziców uczniów klasy IV a, V a i klasy V b.

  Jubileuszowy Rok Matematyki trwa nadal i jest świetną okazją do realizacji dodatkowych działań poświęconych matematyce.

  Grażyna Szczęsna