• 21 MAJA 19

  Maj miesiącem książki i czytania

  Maj tradycyjnie jest w naszej szkole miesiącem książki i czytania. W związku z obchodami organizowane są konkursy:

  DLA KLAS I-III – konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki”

   

  REGULAMIN KONKURSU

  „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki”

  Cel konkursu:

  • Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i talentu plastycznego
  • Uświadomienie uczniom wartości literatury

  Zasady konkursu:

  • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-III
  • Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej ulubionego bohatera literackiego
  • Format pracy: A4, A3
  • Technika pracy: dowolna, mile widziane wykorzystanie różnych materiałów (wycinanek, bibuły, słomy, plasteliny, pasmanterii, materiałów krawieckich i innych)
  • Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę plastyczną
  • Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie
  • Na odwrocie pracy proszę umieścić imię i nazwisko autora pracy oraz klasę
  • Ocenie będzie podlegać pomysłowość, technikę wykonania, estetykę, stopień trudności oraz samodzielność wykonanej pracy
  • Prace należy dostarczyć do 06.2019 do p. Ewy Kowalskiej
  • Wszystkie przyjęte prace konkursowe stają się własnością organizatora
  • Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły

  Dla zwycięzców przewidziane nagrody i oceny celujące.

  Zapraszamy do udziału:

  J.Roczek, E. Kowalska

   

  DLA KLAS IV-VIII – konkurs literacki na najlepsze opowiadanie o dowolnej tematyce.

   

  REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

  NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE 

  O DOWOLNEJ TEMATYCE 

  1. Cele konkursu:
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości;
  • rozwijanie umiejętności literackich;
  • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego;
  • poszerzanie wiadomości z teorii literatury.

  1. Uczestnicy

   Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII.

  1. Wymogi konkursowe
  • Opowiadanie powinno być napisane przez jednego autora.
  • Objętość (1-2 STRONY wydruku komputerowego A4, czcionka rozmiar 12)
  • Forma: wydruk komputerowy.
  • Praca powinna zawierać:
  • prawidłowo skonstruowaną stronicę tytułową (tytuł opowiadania, imię nazwisko autora pracy, klasę).

  1. Kryteria oceniania
  • oryginalność ujęcia tematu;
  • poprawność i bogactwo języka;
  • ortografię;
  • interpunkcję;
  • kompozycję opowiadania.
  1. Terminy

   Prace należy składać do 03.06.2019r. do p. Marzeny Starosteckiej (biblioteka).

  Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku.

   Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów  i wzbogacą wystawę przygotowaną z okazji akcji „Maj miesiącem czytania”.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów)  na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku. 

   Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz oceny celujące z języka polskiego.

   Zapraszamy do udziału!