• 12 CZE 19

  Pierwsza edycja konkursu poza nami…

  Po raz pierwszy w naszej szkole został rozstrzygnięty szkolny konkurs „Klasa roku”. Celem konkursu było:

  • motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań,
  • liczniejszego udziału w konkursach,
  • mobilizacja do nauki i wzorowego zachowania,
  • aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
  • zachęcenie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej

  Po skrupulatnym po  podliczeniu punktów według regulaminu konkursu organizatorzy wyłonili laureata. Zwycięzcą konkursu została klasa VIII i to jej przypadł tytuł KLASY ROKU. W nagrodę uczniowie tej klasy jadą na atrakcyjną wycieczkę do Energylandii. Serdecznie gratulujemy, a pozostałym klasom życzymy powodzenia w przyszłej edycji konkursu.

  Wicedyrektor i opiekunowie SKW