• 13 LIS 19

    BohaterON 2019!… czyli pamiętamy o Powstańcach Warszawskich

    BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartek pocztowych z wyrazami pamięci i podziękowania. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm. Na terenie naszej szkoły w akcje włączyli się uczniowie klas V – VIII pisząc prawie 150 kartek pocztowych z  życzeniami i miłymi słowami dla Powstańców.

    P.s. Kolejnym etapem zgłębiania wiedzy na temat Powstania Warszawskiego będzie…projekcja filmu „Miasto ruin”

    Michał Rejniak – historyk