• 23 GRU 19

    2019 – JUBILEUSZOWY ROK MATEMATYKI!

    Ustanowiony przez Senat RP Jubileuszowy Rok Matematyki uświetniono w naszej szkole licznymi konkursami matematycznymi, Tygodniem Matematyki,   Dniem Liczby Pi, Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. Ciekawym przedsięwzięciem w grudniu była realizacja projektu edukacyjnego pod hasłem „Trójkąt Sierpińskiego”. Uczniowie klasy 7 zaprezentowali podczas lekcji matematyki informacje o zasłużonym polskim matematyku Wacławie Sierpińskim a umiejętności dotyczące wielokątów foremnych wykorzystali podczas tworzenia fraktali Sierpińskiego. Wkrótce uczniowie klasy 7 popracują nad trójwymiarową wersją czyli ,,Czworościanem Sierpińskiego”.