• 18 GRU 19
  Weź udział w konkursie plastycznym! – ”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

  Weź udział w konkursie plastycznym! – ”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

  Zapraszamy wszystkich uczniów 

  do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

  CELE KONKURSU:
  1. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.
  2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
  3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci.

  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg własnego
  pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).

  Konkurs plastyczny realizowany jest w dwóch kategoriach:
  a. kartka wykonana samodzielnie
  b. kartka wykonana we współpracy z rodzicem

  Konkurs plastyczny będzie przebiegał w następujących grupach wiekowych:
  b.grupa wiekowa II: uczniowie klas 0 – III szkół podstawowych
  c. grupa wiekowa III: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych

  Każda praca nadesłana na przegląd powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:
  a. Kategorię przeglądu: kategoria A – praca wykonana samodzielnie; kategoria B – praca wykonana wspólnie z rodzicem
  b. Imię i nazwisko dziecka/ucznia.
  c. Kategoria wiekowa dziecka: II lub III
  d. Dokładny adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko/uczeń.
  e. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
  f. Imię i nazwisko rodzica wspomagającego (dla prac niesamodzielnych podejmowanych wspólnie z rodzicami)

   

  Prace należy  dostarczyć do szkoły do p. Małgorzaty Jegier do 09.01.2020r. (czwartek) do godz. 15.00

   

  Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi danych osobowych dziecka (imię, wiek, przedszkole i grupa do której dziecko uczęszcza), a także na publikację danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej oraz na profilu organizatora na portalu społecznościowym
  Facebook w celu poinformowania o zwycięzcach konkursu (wg wzoru: Michał D, lat 8, SP w Warszawie).

            Serdecznie zapraszamy do udziału:)