Administracja

Sekretarz szkoły

Małgorzata Augustyńczyk
pokój nr 12, tel. 44 731 42 25

Specjalista ds. administracyjnych

Katarzyna Olbrych
pokój nr 12, tel. 44 731 42 25

Pomoc administracyjna

Urszula Misiak
pokój nr 14, tel. 44 731 42 25

Pomoc administracyjno-techniczna ds. obsługi sieci informatycznej

Adam Krupski
pokój nr 14, tel. 44 731 42 25

Główny księgowy

Halina Siemasz
pokój nr 7, tel. 44 7314225

Starszy referent ds. płac

Sylwia Pasak
pokój nr 14, tel. 44 731 42 25

Pracownicy obsługi i kuchni

Kuchnia

3 osoby

Woźna

1 osoby

Sprzątaczki

3 osoby

Stróż

4 osoby

Konserwator

1 osoby