Biblioteka szkolna …daje więcej możliwości on-line

Biblioteka szkolna pracuje już w nowym systemie MOL NET+, który działa „w chmurze”. Umożliwia on bardzo łatwe przeglądanie katalogu biblioteki szkolnej w Internecie.

Dostęp do katalogu online mają wszyscy, którzy klikną w link zamieszczony na stronie głównej szkoły. Ta nowość daje Czytelnikom następujące możliwości:

  • Intuicyjne wyszukiwanie zbiorów – możliwość sprawdzenia dostępności książki.
  • Możliwość rezerwacji zasobów biblioteki
  • Podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych
  • Dla uczniów, którzy korzystają z dziennika i podadzą swój adres e-mail w bibliotece jest możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń.

Biblioteka i Szkolne Centrum Multimedialne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języków obcych uczniom Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku – zobacz.

Zbiory biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, są zewidencjonowane w programie MOL Optivum. Jest to program, który umożliwia obsługę czytelników na wysokim poziomie i co najważniejsze bardzo szybko. Program rejestruje wypożyczenia i zwroty woluminów za pomocą czytnika kodów kreskowych, prowadzi statystyki czytelnictwa, prolongatę wypożyczonych pozycji książkowych. Dodatkowe funkcje programu rejestrują akcesję czasopism i ich udostępnianie uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim zainteresowanym. Zaletą nowoczesnego oprogramowania, jest błyskawiczne poruszanie się po katalogach w celu wyszukiwania informacji na temat dostępnych książek w bibliotece szkolnej. Program MOL Optivum, prowadzi rejestr wszystkich nabytków w trzech elektronicznych księgach inwentarzowych. Księga inwentarzowa główna zawiera pozycje albumowe, encyklopedie, słowniki, przewodniki, lektury szkolne, powieści, poradniki metodyczne, monografie, bajki dla dzieci i opowiadania dla młodzieży.

Biblioteka szkolna w Łękińsku, może pochwalić się, bardzo bogatą ofertą pozycji dla najmłodszych czytelników (bajki, wierszyki, baśnie, legendy, podania). To wszystko z myślą o klasach I – III i oddziale przedszkolnym, który funkcjonuje w naszej szkole. Przepiękne książeczki z mnóstwem kolorowych ilustracji z dużymi literami przyciągają rzeszę młodych adeptów czytelnictwa. Ogromnym zainteresowanie w bibliotece szkolnej cieszą się również zbiory audiowizualne i multimedialne. W swojej ofercie biblioteka szkolna posiada klasykę kina edukacyjnego – serię „Było sobie życie”, „Był sobie człowiek” „Byli sobie wynalazcy” i inne pozycje z tej kultowej serii. Dopełnieniem tych zbiorów są filmy przyrodnicze wydane przez BBC „Planeta Ziemia”, „Życie ssaków, gadów, płazów”, Potęga ziemi” i wiele innych które są wspaniałym uzupełnieniem pomocy dydaktycznych. Zbiory audiowizualne to również szereg filmów dokumentalnych, historycznych ( np. „Tajemnice historii”, „II wojna światowa”) oraz adaptacje filmowe lektur szkolnych. Zbiory multimedialne obejmują również tematyczne encyklopedie, encyklopedie powszechne, słowniki, filmy profilaktyczne przestrzegające przed zagrożeniami XXI wieku. Księga inwentarzowa podręczników i broszur zawiera aktualne podręczniki, programy nauczania, zeszyty ćwiczeń, atlasy, kolorowani i poradniki metodyczne dla nauczycieli.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do szybkiego Internetu z nowoczesnymi programami edukacyjnymi. Biblioteka posiada również komplet urządzeń kopiujących, skanujących, drukujących wysokiej marki na różnych formatach papieru. Kamera Video, jaka jest na wyposażeniu biblioteki szkolnej rejestruje wydarzenia i uroczystości szkolne, które w formie filmów DVD są udostępniane korzystającym z biblioteki szkolnej. Świetnie wyposażone pomieszczenie czytelni pełni funkcję Szkolnego Centrum Multimedialnego, gdzie często odbywają się projekcje filmów, prezentacji multimedialnych, zebrania z rodzicami, oraz jest miejscem szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej. Pojedyncze stoliki dla uczniów, są miejscem do przeprowadzania sprawdzianów, testów kompetencji, konkursów a ich mobilność sprawia, że za chwilę odbywają się tu zajęcia świetlicowe. Biblioteka szkolna w Łękińsku, tętni życiem, jest oblegana przez uczniów i nauczycieli, podczas lekcji i po ich zakończeniu a także podczas przerw międzylekcyjnych.

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, pełni również funkcję Szkolnego Centrum Multimedialnego (SCM).
W pracowni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny tj. (kolorowa drukarka HP do formatu A3, urządzenie wielofunkcyjne HP łączące w sobie funkcję ksero, skanera, drukarki, faksu, wysokiej klasy urządzenie ksero, skaner, kamerę video z oprogramowaniem do obróbki filmów, laptop, rzutnik multimedialny). Wszystkie komputery w Szkolnym Centrum Multimedialnym posiadają oryginalne licencjonowane oprogramowanie w zakresie pakietu Office, Windows, programów Cenzor. Biblioteka jest wyposażona w pakiet programów multimedialnych typu: Encyklopedia PWN, Słownik Wyrazów Obcych PWN, Słowniki Językowe, Encyklopedie przyrodnicze, historyczne, matematyczne itp. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism o tematyce komputerowej: PC WORLD, CHIP, ENTER.

Biblioteka prowadzi proces skomputeryzowania księgozbioru. Od września 2008 wszystkie pozycje multimedialne, woluminy są na bieżąco wprowadzone do systemu bibliotecznego MOL OPTIVUM. W ramach możliwości czasowych na bieżąco jest prowadzona retrospektywna komputeryzacja zbiorów, przy równoczesnej selekcji księgozbioru i systematycznego wycofywania pozycji ze względu na zniszczenia, zdeaktulizowania, zagubienia). Wprowadzonych woluminów do programu bibliotecznego jest ponad 1000 woluminów.