Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2018 r.

Egzamin ósmoklasisty

15-17 kwietnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – propozycje:

2 listopada 2018 r.,

15-17 kwietnia 2019 r.,

2 maja 2019 r.

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tych dniach w godz. 6.35 – 16.30