Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

26 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

21-23 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tych dniach w godz. 6.35 – 16.30