Dyrektor szkoły – p. Katarzyna Bębnowska

pokój nr 11
tel. 44 731 42 25
e-mail: k.bebnowska@splekinsko.pl

Wykształcenie:

Praktyka zawodowa:

  • mgr pedagogiki,
  • mgr ekonomii,
  • studia podyplomowe – doradca zawodowy,
  • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna,
  • studia podyplomowe – zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości.

  • Staż pracy pedagogicznej: 16 lat.
  • Nauczyciel dyplomowany.