Katarzyna Bębnowska

dyrektor szkoły, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Izabela Marcinkowska

z-ca dyrektora szkoły, język niemiecki

Agnieszka Biernacka-Oleszczyk

przyroda, nauczyciel świetlicy

Iwona Binkowska-Antoszczyk

fizyka, technika

Marta Chobot

język angielski

Marta Chłód

edukacja wczesnoszkolna

Martyna Cieluch

psycholog

Natalia Ciupińska

neurologopeda

Małgorzata Cybulska-Berencz

edukacja wczesnoszkolna

Sylwester Czank

zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, nauczyciel świetlicy

Angelika Frukacz

nauczyciel świetlicy

Barbara Gniewosz

matematyka

Małgorzata Jegier

informatyka, zajęcia komputerowe, plastyka, zajęcia techniczne

Magdalena Karczewska

język angielski

Agnieszka Kowalczyk

edukacja wczesnoszkolna, etyka

Karolina Kowalczyk

język niemiecki, język angielski

Ewa Kowalska

nauczyciel wspomagający

Monika Kowalska

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy

Karolina Krawczyk

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy

Agnieszka Madejczyk

edukacja wczesnoszkolna

Paulina Marszałek

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy

Izabela Pabich

nauczyciel wspomagający

Wioletta Pacholik

religia, nauczyciel świetlicy

Natalia Perońska

chemia

Nina Podlejska

pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jolanta Posmyk

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

ks. Tomasz Psota

religia

Michał Rejniak

historia, wos

Elżbieta Roczek

język polski

Jolanta Roczek

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Skrzynecka

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,

Monika Sowa

nauczyciel świetlicy

Marzena Starostecka

język polski, bibliotekarz

Monika Staryga

edukacja dla bezpieczeństwa

Ewelina Sujata

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel świetlicy

Grażyna Szczęsna

matematyka, język niemiecki

Magdalena Szczęsna

edukacja wczesnoszkolna

Ilona Ziemba

geografia