Agnieszka Biernacka-Oleszczyk

przyroda, biologia, wychowawca klasy VII

Marta Chłód

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb

Małgorzata Cybulska-Berencz

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb

Iwona Binkowska-Antoszczyk

fizyka, wychowawca kl. VIb

Marta Chobot

język angielski

Sylwester Czank

zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, wychowawca kl. Vb

Angelika Frukacz

nauczyciel świetlicy

Małgorzata Jegier

informatyka, zajęcia komputerowe, plastyka, zajęcia techniczne, etyka, nauczyciel świetlicy

Barbara Gniewosz

matematyka

Magdalena Karczewska

język angielski

Agnieszka Kowalczyk

edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca kl. IIa

Karolina Kowalczyk

język niemiecki, język angielski

Ewa Kowalska

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Monika Kowalska

nauczyciel wspomagający

Karolina Krawczyk

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Madejczyk

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa

Izabela Marcinkowska

język polski, z-ca dyrektora

Paulina Marszałek

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy, zajęcia rewalidacyjne

Wioletta Pacholik

religia, nauczyciel świetlicy

Izabela Pabich

nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy

Natalia Perońska

chemia, nauczyciel wspomagający

Jolanta Posmyk

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

ks. Tomasz Psota

religia

Michał Rejniak

historia, wos, wychowawca kl. VIII

Elżbieta Roczek

język polski, wychowawca kl. IV

Jolanta Roczek

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ia

Małgorzata Skrzynecka

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca kl. VIa

Monika Sowa

nauczyciel świetlicy

Marzena Starostecka

język polski, bibliotekarz

Monika Staryga

edukacja dla bezpieczeństwa, chemia

Grażyna Szczęsna

matematyka, język niemiecki

Magdalena Szczęsna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib

Ewelina Sujata

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl. Va

Ilona Ziemba

geografia