Agnieszka Biernacka-Oleszczyk

przyroda, nauczyciel świetlicy, wychowawca klasy VI

Marta Chłód

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib

Małgorzata Cybulska-Berencz

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb

Iwona Binkowska-Antoszczyk

fizyka

Marta Chobot

język angielski

Sylwester Czank

zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, wychowawca kl. IVb

Angelika Frukacz

nauczyciel świetlicy

Małgorzata Jegier

informatyka, zajęcia komputerowe, plastyka, zajęcia techniczne, etyka

Barbara Gniewosz

matematyka

Magdalena Karczewska

język angielski

Agnieszka Kowalczyk

edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca kl. Ia

Karolina Kowalczyk

język niemiecki

ks. dr Aleksy Kowalski

religia

Ewa Kowalska

nauczyciel wspomagający

Monika Kowalska

nauczyciel wspomagający

Agnieszka Madejczyk

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa

Izabela Marcinkowska

język niemiecki, wychowawca kl. Vb, z-ca dyrektora

Wioletta Pacholik

religia, nauczyciel świetlicy

Natalia Perońska

chemia, nauczyciel wspomagający

Jolanta Posmyk

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Michał Rejniak

historia, wos, wychowawca kl. VII

Elżbieta Roczek

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Jolanta Roczek

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIa

Małgorzata Skrzynecka

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Monika Sowa

nauczyciel świetlicy

Marzena Starostecka

język polski, bibliotekarz

Monika Staryga

edukacja dla bezpieczeństwa

Grażyna Szczęsna

matematyka, język niemiecki, wychowawca kl. VIII

Ewelina Sujata

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl. IVa

Ilona Ziemba

geografia