Rok szkolny 2018/19

I. Skład rady rodziców

II. Prezydium rady rodziców

Klasa I a

p. Dorota Kotlicka

Klasa II b

p. Katarzyna Masłowska

Klasa IV b

p. Żaneta Podawca

Klasa VI

p. Ilona Bujacz

Klasa I b

p. Sebastian Szataniak

Klasa III

p. Agnieszka Grącka

Klasa V a

p. Monika Sowa

Klasa VII

p. Wioletta Chojnacka

Klasa II a

p. Karolina Białek

Klasa IV a

p. Joanna Biegańska

Klasa V b

p. Małgorzata Moreń

Klasa VIII

p. Anna Sokołowska

Przewodniczący

p. Agnieszka Grącka

Sekretarz

p. Karolina Białek

Z-ca przew.

p. Żaneta Podawca

Skarbnik

p. Dorota Kotlicka

Uchwała Nr 1/2018-19 z dnia 19.09.2018 r. rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w sprawie Regulaminu rady rodziców.

Uchwała Nr 2/2018-19 z dnia 19.09.2018 r. rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/19 wynosi 60 zł.