Rok szkolny 2019/20

I. Skład rady rodziców

II. Prezydium rady rodziców

Klasa I a

p. Agnieszka Skóra

Klasa II b

p. Sebastian Szataniak

Klasa IV

p. Agnieszka Grącka

Klasa VI a

p. Sylwester Grącki

Klasa VIII

p. Małgorzata Augustyńczyk

Klasa I b

p. Mariusz Rożniatowski

Klasa III a

p. Monika Kowalska

Klasa V a

p. Magdalena Kot

Klasa VI b

p. Monika Kowalska

Klasa II a

p. Marlena Rost-Herudzińska

Klasa III b

p. Wioleta Rzeźnik

Klasa V b

p. Żaneta Podawca

Klasa VII

p. Magdalena Muskała

Przewodniczący

p. Agnieszka Grącka

Sekretarz

p. Monika Kowalska

Z-ca przew.

p. Sebastian Szataniak

Skarbnik

p. Małgorzata Augustyńczyk

Szanowni Rodzice !

 

  1. W roku szkolnym 2019/20 decyzją Rady Rodziców składka na jej poczet jest płatna jednorazowo do dnia 29 listopada 2019 r. (piątek) – w wysokości  60,00 zł  w sekretariacie szkoły.
  1. Wpłatę w wysokości 50 % składki ustalonej na dany rok szkolny pobiera się od:
  • matek (ojców) samotnie wychowujących dziecko – półsierot,
  • rodziców dzieci niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności),
  • najmłodszego dziecka z rodziny, z której troje dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Łękińsku.

Rada Rodziców przy SP w Łękińsku

Uchwała Nr 1/2018-19 z dnia 19.09.2018 r. rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w sprawie Regulaminu rady rodziców.

Uchwała Nr 2/2018-19 z dnia 19.09.2018 r. rady rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego.