1. 7.35 – 8.20

(przerwa 10 minut)

2. 8.30 – 9.15

(przerwa 10 minut – herbata)

3. 9.25 -10.10

obiad:

godz. 10.20 – klasy: Ia i Ib

godz. 10.45 – klasy: IIa, IIb i IIIa.

4. 10.20 – 11.05

obiad:

godz. 11.05 – klasy: Va i Vb

5. 11.20 – 12.05

obiad:

godz. 12.05 – klasy: IVa i IVb

6. 12.20 – 13.05

obiad:

godz. 13.05 – klasy: VI, VII i VIII

7. 13.20 – 14.05

(odwóz uczniów)

7. 14.15 – 15.00

(odwóz uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych na 8 godzinie)