„Duże sprawy w naszych małych głowach”

Autorzy innowacji: Monika Kowalska, Karolina Krawczyk

Adresaci  innowacji:

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 • Rodzice uczniów
 • Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 • Społeczność lokalna

Dokumentacja:

 • Sprawozdanie z przebiegu innowacji pedagogicznej

Czas realizacji: wrzesień 2019 – maj 2020

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku,

Cel główny: propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności zwłaszcza wiedzy na temat autyzmu wśród dzieci i dorosłych w szkole i w środowisku lokalnym,

Cele szczegółowe:

 • Rozumienie pojęć takich jak: niepełnosprawność, autyzm, asperger, komunikacja alternatywna, zaburzone zachowanie
 • Szerzenie wiedzy na temat specyfiki pewnych zaburzeń
 • Rozwijanie tolerancji i empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych
 • Kształtowanie akceptacji i poczucia bezpieczeństwa
 • Uwrażliwienie na odmienne zachowania
 • Poszerzenie wiedzy na temat autyzmu
 • Zapoznanie z możliwymi terapiami, które są stosowane w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Przestawienie ośrodków wsparcia dla osób z autyzmem oraz ich najbliższych
 • Wskazanie praktycznych wskazówek do pracy z osobą niepełnosprawną
 • Integracja pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku osób z autyzmem w środowisku lokalnym
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości

Metody:

 • Oglądowa (pokaz, obserwacja, film)
 • Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
 • Praktyczne działania

Formy pracy: zbiorowa

Rodzaj innowacji: metodyczno-organizacyjna.

Innowacja organizacyjna polega na:

–  prowadzeniu zajęć we współpracy z innymi specjalistami,

– współpracy szkoły z innymi instytucjami w zakresie wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Innowacja metodyczna dotyczy:

– zmian w procesie nauczania, uczenia się w zakresie stosowania nowych metod i form pracy z uczniem,

– poszerzania warsztatu pracy nauczyciela, prezentacji materiału, utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności. Poznania nowych treści pedagogicznych.

Motywy wprowadzenia innowacji

Inspiracją do opracowania innowacji stały się dla nas refleksje wychowawców klas, nauczycieli i rodziców na temat trudności dzieci w budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz przestrzeganiu zasad obowiązujących w szkole. W znacznym stopniu ten problem dotyka dzieci z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami są wśród nas. Niepełnosprawność to nie tylko osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich lub niewidome poruszające się przy pomocy laski. Często są to osoby z naszego najbliższego otoczenia, które wyglądem niczym  nie różnią się od zdrowych osób. Spotkamy ich na ulicy, w sklepie, w szkole, w autobusie. Zwracamy jednak uwagę na ich zachowanie. Bywają  w mniemaniu niektórych  rozkapryszone, uparte, niegrzeczne, źle wychowane, co jest krzywdzącą opinią na ich temat. Strach przed nieznanym sprawia, że one jak i ich rodziny pozostają w izolacji, zdani sami na siebie lub ewentualnie na pomoc specjalistów.

Autyzm to inny, odmienny sposób postrzegania świata. Według statystyk z roku na rok wzrasta liczba dzieci ze spektrum autyzmu. Od wielu lat specjaliści próbują rozwikłać, skąd się bierze autyzm, jak funkcjonują osoby z autyzmem, jak można im pomóc. Wiedza na ten temat jest bardzo rozległa, lecz nadal niewystarczająca. Wielu z nas niewiele wie na ten temat. Często uczniowie wiedzą jeszcze mniej. Z tej niewiedzy rodzi się brak tolerancji.

  Współczesna szkoła obok funkcji edukacyjnej, pełni bardzo ważną rolę wychowawczą. To tutaj uczniowie spędzają znaczną część swojego czasu. Zdobywają wiedzę, ale poznają także siebie, uczą się budować pozytywne relacje z innym ludźmi. Umiejętność bycia z drugim człowiekiem ma znaczący wpływ na to w jaki sposób dziecko postrzega i ocenia siebie, jak kształtują się jego kontakty z rówieśnikami, ale i dorosłymi. Dzięki pozytywnym doświadczeniom zdobywanym w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej dzieci zaspokajają swoje najważniejsze potrzeby: bycia akceptowanym, lubianym, kochanym, potrzebnym.

Pracujemy w Szkole Podstawowej w Łękińsku jako nauczyciele wspomagający dla uczniów ze spektrum autyzmu. Na co dzień dostrzegamy problemy wynikające z funkcjonowania tych dzieci. Jednym z nich jest zaburzenie zachowania. Są w placówce również uczniowie z innymi dysfunkcjami np. niedosłyszące. Celem tej innowacji pedagogicznej jest szerzenie wiedzy na temat różnych niepełnosprawności, z dużym uwzględnieniem zaburzeń postrzegania świata występujących u dzieci z autyzmem, rozwijanie tolerancji i empatii wobec niepełnosprawnych, dzielenie się doświadczeniami, integracja pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych. Odbiorcami innowacji są uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku, ich rodzice, nauczyciele.

Harmonogram innowacji

 • Międzynarodowy Dzień Kropki — wrzesień
 • Międzynarodowy miesiąc komunikacji alternatywnej (spotkanie ze specjalistą) – październik
 • „Dzień Czekolady” – projekcja filmu reż. J.Bławuta—listopad
 • Warsztaty bożonarodzeniowe oraz akcja charytatywna—grudzień
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych—grudzień
 • „Z naszego punktu widzenia” historie rodziców dzieci niepełnosprawnych – luty
 • „Duże sprawy w małych głowach” spotkanie z autorką książki A.Kossowskiej – luty
 • „Odmienny sposób postrzegania świata przez osoby z autyzmem” – konkurs plastyczny – marzec
 • „Dzieci prawdę Wam powiedzą” nagrania uczniów naszej szkoły oraz podsumowanie ich wiedzy na temat autyzmu – marzec
 • Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie oraz wystawa wyżej wymienionych prac konkursowych – kwiecień
 • Spotkanie ze specjalistą z Centrum Terapii „PINOKIO” – maj
 • Projekcja nagrań „Dzieci prawdę Wam powiedzą” – maj
 • Podsumowanie innowacji
 • Projekcja filmu i spotkanie autorskie

  W dniu 25.11.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku zorganizowała projekcję filmu pt. Dzień czekolady, po której odbyło się spotkaniem z reżyserem panem Jackiem Piotrem Bławutem.  Wydarzenie zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej Duże sprawy w naszych małych głowach,  napisanej przez panie Monikę Kowalską oraz Karolinę Krawczyk. Film powstał na podstawie nagrodzonej książki AnnyCzytaj dalej →

 • „Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna”

  16 września 2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki w ramach innowacji pedagogicznej „Duże sprawy w naszych małych głowach”. Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność, odwagę, wyobraźnię i zabawę dzieci. By odkrywać ich talenty i pokazać je innym. Żeby pokazać, że każde dziecko ma swoje mocne strony, które należy wspierać iCzytaj dalej →