19 września 2019r. godz. 16.30

spotkanie ogólne (organizacyjne) oraz spotkanie z wychowawcami w klasach

21 listopada 2019r. godz. 17.00

spotkanie z wychowawcami w klasach

  styczeń-luty 2020r.

spotkanie ogólne z rodzicami na sali gimnastycznej – tradycyjne już „Kawiarenki”;

maj 2020r. 

spotkanie z rodzicami o godz. 17:00