W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP.

Polisa seria:  EDU-A/P  numer 052715

Suma ubezpieczenia: 30.000,00 zł

Wysokość składki rocznej: 40,50 zł

Okres ubezpieczenia: od 01.09.2018 r. – do 31.08.2019 r.