PRZYDZIAŁ WYCHOWAWCÓW I SAL LEKCYJNYCH

w Szkole Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2018/2019

p. Agnieszka Kowalczyk

wychowawca klasy Ia

sala nr 10

p. Marta Chłód

wychowawca klasy Ib

sala nr 10a

p. Agnieszka Madejczyk

wychowawca klasy IIa

sala nr 112

p. Małgorzata Cybulska-Berencz

wychowawca klasy IIb

sala nr 110

p. Jolanta Roczek

wychowawca klasy III

sala nr 115

p. Ewelina Sujata

wychowawca klasy IVa

sala nr 105

p. Sylwester Czank

wychowawca klasy IVb

sala nr 102

p. Małgorzata Skrzynecka

wychowawca klasy Va

sala nr 16

p. Izabela Marcinkowska

wychowawca klasy Vb

sala nr 101

p. Agnieszka Biernacka-Oleszczyk

wychowawca klasy VI

sala nr 114

p. Michał Rejniak

wychowawca klasy VII

sala nr 111

p. Grażyna Szczęsna

wychowawca klasy VIII

sala nr 113