Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dla kogo

Termin

Agnieszka Kowalczyk

Klasa Ia

 • czwartek  7.35-8.20
 •                 12.20-13.05

Marta Chłód

Klasa Ib

 • poniedziałek 12.20-13.05
 • piątek            11.20-12.05

Zajęcia wyrównawcze

Agnieszka Madejczyk

Klasa IIa

 • poniedziałek 12.20-13.05
 • środa              7.35-8.20

Małgorzata Cybulska-Berencz

Klasa IIb

 • poniedziałek 7.35-8.20
 • czwartek      12.20-13.05

Jolanta Roczek

Klasa III

 • poniedziałek 12.20-13.05
 • piątek            12.20-13.05

Małgorzata Skrzynecka

Klasa Ib                                                                             środa        12.20-13.05

Klasa IIa                                                                            piątek            12.20-13.05

Klasa IVb                                                                           poniedziałek 13.20-14.05

Zajęcia sportowe

Jolanta Posmyk

Klasa IIb                                                                            czwartek        12.20-13.05

Klasy V-VIII                                                                      wtorek        14.15-15.00

Ewelina Sujata

Klasa IVa                                                                           środa             7.35-8.20

Ewelina Sujata

Klasa Ia

 • czwartek             7.35-8.20
 • piątek                 7.35-8.20

Gimnastyka korekcyjna

Małgorzata Skrzynecka

Klasa Ib

Klasa IIa

 • środa        11.20-12.05
 •  czwartek   11.20-12.05
 • poniedziałek 12.20-13.05
 • piątek           13.20-14.05

Jolanta Posmyk

Klasa IIb

Klasa III

 • środa          13.20-14.05
 • piątek         11.20-12.05
 • poniedziałek  12.20-13.05
 • czwartek         11.20-12.05

Zajęcia sportowe – basen

Michał Rejniak, Jolanta Posmyk

 • poniedziałek 14.00-16.00
 • środa            14.00-16.00

Koło j. polskiego

Elżbieta Roczek

Klasa VIII                                                                           poniedziałek  13.20-14.05

Klasa VI                                                                              piątek              13.20-14.05

Marzena Starostecka

Klasy IVa i IVb                                                                  poniedziałek  13.20-14.05

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

Elżbieta Roczek

Klasa VIII                                                                            wtorek           14.15-15.00

Klasa VI                                                                               środa             14.15-15.00

Klasa Va                                                                               czwartek       13.20-14.05

Klasa VII                                                                               czwartek       14.15-15.00

Klasa Vb                                                                                piątek            12.20-13.05

Marzena Starostecka

Klasa IVb                                                                              poniedziałek 12.20-13.05

Klasa IVa                                                                              wtorek            13.20-14.05

Koło j. angielskiego

Magdalena Karczewska

Klasa VI                                                                             poniedziałek  13.20-14.05

Klasa IIb                                                                            środa               12.20-13.05

Klasa III                                                                             środa               13.20-14.05

Klasa Vb                                                                            czwartek        7.35-8.20

Marta Chobot

Klasa Va                                                                           poniedziałek  7.35-8.20

Klasa IVa                                                                          wtorek             13.15-14.00

Klasa VIII                                                                         środa               13.15-14.00

Klasa VII                                                                          piątek             13.15-14.00

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Marta Chobot

Klasa VIII                                                                          czwartek  14.15-15.00

Koło historyczne

Michał Rejniak

Klasy IVa i IVb                                                                  poniedziałek  7.35-8.20

Koło matematyczne

Grażyna Szczęsna

Klasa VIII                                                                           czwartek            14.15-15.00

Klasa IVb                                                                            piątek            7.35-8.20

Barbara Gniewosz

Klasa IVa                                                                            czwartek     13.20-14.05

Klasy Va i Vb                                                                      piątek          12.20-13.05

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Grażyna Szczęsna

Klasa IVb                                                                           poniedziałek   7.35-8.20

Klasa VIII                                                                          poniedziałek    13.20-14.05

Klasa VI                                                                             wtorek               13.20-14.05

Barbara Gniewosz

Klasa IVa                                                                           poniedziałek   7.35-8.20

Klasa Va                                                                            środa                12.20-13.05

Klasa Vb                                                                            środa                13.20-14.05

Klasa VII                                                                           środa                14.15-15.00

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Iwona Binkowska-Antoszczyk

Klasa VIII                                                                         poniedziałek            14.15-15.00

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Natalia Perońska

Klasy VII i VIII                                                                   środa          14.15-15.00

Koło informatyczne

Małgorzata Jegier

Klasa III                                                                             poniedziałek  12.20-13.05

Klasy V-VIII                                                                      poniedziałek  14.15-15.00

Sylwester Czank

Klasy IIa i IIb                                                                    wtorek          13.20-14.05

Koło ruchu drogowego

Małgorzata Jegier

Klasa IVb                                                                            środa             13.20-14.05

Klasa IVa                                                                            czwartek       07.35-08.20

Koło biologiczne

Agnieszka Biernacka-Oleszczyk

Klasy IVa i IVb                                                                   wtorek            13.20-14.05

Klasy Va i Vb                                                                      środa              13.20-14.05

Koło geograficzne

Ilona Ziemba

Klasy Va i Vb                                                                     środa           13.20-14.05

Koło muzyczne

Sylwester Czank

Klasy IIa i IIb                                                                      wtorek            12.20-13.05

Klasy IVa i IVb                                                                    środa               7.35-8.20

Klasy Ia i Ib                                                                          piątek             12.20-13.05

Klasy Va i Vb                                                                        piątek             13.20-14.05