Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku informuje, że  od dnia 1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025.


Rekrutacja dla kandydatów z obwodu 

Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej przyjmuje się do klas I bez żadnych warunków na podstawie karty zgłoszenia.

Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 29 marca 2024 r.

Obwód Szkoły Podstawowej w Łękińsku: Łękińsko, Wolica, Czyżów, Wola Grzymalina Kolonia, Dąbrowa, Stefanowizna, Adamów.


Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu 

Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły przyjmuje się wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do klasy I do dnia 29 marca 2024 r.


Ważne terminy
Termin

Etap rekrutacji

  • 1 - 29 marca 2024 r.

składanie dokumentów

  • 2 - 12 kwietnia 2024 r.

postępowanie rekrutacyjne

  • 15 kwietnia 2024 r. (godz. 15.00)
podanie do publicznej wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 16-25 kwietnia 2024 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk dostępny również w sekretariacie szkoły)

  • 26 kwietnia 2024 r. (godz. 15.00)
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Kleszczów

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych

Termin

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

1 marca 2024 r.

29 marca 2024 r.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 kwietnia 2024 r.

12 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 kwietnia 2024 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2024 r.

25 kwietnia 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

26 kwietnia 2024 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia 2024 r.

 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania w formie pisemnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Terminy postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

Termin

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

2 maja 2024 r.

16 maja 2024 r.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 maja 2024 r.

22 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 maja 2024 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24 maja 2024 r.

29 maja 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 maja 2024 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zarządzenie  nr 120.11.2024 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym, oraz podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kleszczów jest organem prowadzącym.

Uchwała nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.