Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku informuje, że  od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023.


Rekrutacja dla kandydatów z obwodu 

Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej przyjmuje się do klas I bez żadnych warunków na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2022 r.

Obwód Szkoły Podstawowej w Łękińsku: Łękińsko, Wolica, Czyżów, Wola Grzymalina Kolonia, Dąbrowa, Stefanowizna, Adamów.


Rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu 

Dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły przyjmuje się wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W tym celu należy złożyć w sekretariacie szkoły WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I do dnia 31 marca 2022 r.


WAŻNE TERMINY
  • 1 - 31 marca 2022 r.

składanie dokumentów

  • 1 - 11kwietnia 2022 r.

postępowanie rekrutacyjne

  • 12 kwietnia 2022 r. (godz. 15.00)
podanie do publicznej wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 13 - 25 kwietnia 2022 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (druk dostępny również w sekretariacie szkoły)

  • 26 kwietnia 2022 r. (godz. 15.00)
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Gminy Kleszczów

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych

Termin

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

1 marca 2022 r.

31 marca 2022 r.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 kwietnia 2022 r.

11 kwietnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 kwietnia 2022 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 kwietnia 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

26 kwietnia 2022 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia 2022 r.

 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem

o sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się
w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia rodzic może wnieść

do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania w formie pisemnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń

4 maja 2022 r.

16 maja 2022 r.

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 maja 2022 r.

23 maja 2022 r.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24 maja 2022 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 maja 2022 r.

30 maja 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

31 maja 2022 r. (godz. 15.00)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zarządzenie  nr 120.6.2022 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym, oraz podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kleszczów jest organem prowadzącym.