KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rodzice

Rada Rodziców informuje

Szanowni  Rodzice !

Decyzją Rady Rodziców z dnia 30.09.2020 r. wysokość składki rodziców przeznaczonej na wspieranie statutowej działalności szkoły w roku szkolnym 2020/2021, została ustalona  w wysokości 60,00 zł, płatnej jednorazowo do dnia 30 listopada 2020 r. w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.

Wpłatę w wysokości 50 % składki ustalonej na dany rok szkolny pobiera się od:

  • matek (ojców) samotnie wychowujących dziecko – półsierot,
  • rodziców dzieci niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
  • najmłodszego dziecka z rodziny, z której troje dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Łękińsku.

Pieniądze uzyskane z dokonanych wpłat w 100% przeznaczane są na:

  • dofinansowanie imprez szkolnych organizowanych dla uczniów (pasowanie klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, choinka szkolna, Dzień Dziecka, itp.),
  • paczki świąteczne dla dzieci z okazji Mikołajek (stanowi to około 50% składki),
  • nagrody rzeczowe i książkowe na zakończenie roku  szkolnego oraz dla laureatów konkursów szkolnych,
  • inne cele za zgodą Rady Rodziców.

Szanowni Państwo niezbędna do realizacji powyższych planów jest Wasza pomoc dlatego zachęcamy do dokonywania wpłat.

Decyzją rady rodziców kontynuujemy akcję „Cegiełka zamiast kwiatka”, która polega na zakupie cegiełek zamiast upominków lub kwiatów  w związku ze zbliżającym się świętem Dnia Edukacji Narodowej. Dochód z zakupu cegiełek będzie przeznaczony na wspieranie działalności charytatywnej Fundacji Gajusz.

  • wartość jednej cegiełki 10,00 zł,
  • do indywidualnej decyzji rad oddziałowych (klasowych), pozostawia się ilość cegiełek, które zakupi każda z klas,
  • sprzedażą cegiełek zajmuje się pedagog szkolny - Pani Nina Podlejska.

 

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku