Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ubezpieczenie od NNW

W  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2023/2024 uczniowie  ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP


Ogólne warunki ubezpieczenia dla szkoły - zakres


Polisa  seria:  EDU-A/P  numer 128795

Suma ubezpieczenia: 25 000,00 zł

Wysokość składki rocznej: 35,00 zł/dziecko

Okres ubezpieczenia:  01.09.2023 r. ÷ 31.08.2024 r.

Składka płatna w dniu: 18.09.2023 r. - podczas spotkania z wychowawcą klasy /wywiadówka/.

Wpłaty dokonuje rodzic ubezpieczający dziecko – wymagany podpis na liście dla ubezpieczyciela.

Wpłata bez podpisu rodzica na liście jest równoznaczna z brakiem ubezpieczenia ucznia.

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE!


ZGŁOSZENIE SZKODY
Ubezpieczenie NNW szkolne – elementy istotne dla skutecznej likwidacji szkody

Zgłoszenie szkody - roszczenie

Niezależnie od sposobu zgłoszenia szkody:

▪ telefonicznie 22 575 25 25

▪ online www.interrisk.pl

▪ mail: szkody@interrisk.pl

▪ tradycyjnie (pisemnie)

w Oddziale InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group

97-300 Piotrków Trybunalski

Ul. Armii Krajowej 15

tel. (44) 732 30 50,

lub pod adresem Brokera obsługującego: 

GKE KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.

97-500 RADOMSKO

ul. KRAKOWSKA 125

TEL. 606 259 557, 784 636 515

Ubezpieczony lub rodzic / opiekun prawny może być proszony o złożenie stosownych oświadczeń, o ile dostarczona dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do podjęcia stanowiska w sprawie zgłaszanej szkody.

W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody, pracownik likwidacji może poprosić o dostarczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, które udzielały lub będą udzielać mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w zakresie określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Równocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez wyżej wymienione podmioty dokumentacji medycznej.