Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ubezpieczenie od NNW

W  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie  ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP


Ogólne warunki ubezpieczenia dla szkoły - zakres


Polisa  seria:  EDU-A/P  numer 112627

Suma ubezpieczenia: 18 000,00 zł

Wysokość składki rocznej: 32,00 zł

Okres ubezpieczenia:  01.09.2022 r. ÷ 31.08.2023 r.

Składka płatna od dnia: 15.09.2022 r.  do dnia  30.09.2022 r.

Wpłaty dokonuje rodzic ubezpieczający dziecko – wymagany podpis na liście dla ubezpieczyciela.

Wpłata bez podpisu rodzica na liście jest równoznaczna z brakiem ubezpieczenia ucznia.

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE!


ZGŁOSZENIE SZKODY
Ubezpieczenie NNW szkolne – elementy istotne dla skutecznej likwidacji szkody

Zgłoszenie szkody - roszczenie

Niezależnie od sposobu zgłoszenia szkody:

▪ telefonicznie 22 575 25 25

▪ online www.interrisk.pl

▪ mail: szkody@interrisk.pl

▪ tradycyjnie (pisemnie)

w Oddziale InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group

97-300 Piotrków Trybunalski

Ul. Armii Krajowej 15

tel. (44) 732 30 50,

lub pod adresem Brokera obsługującego: 

GKE KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.

97-500 RADOMSKO

ul. KRAKOWSKA 125

TEL. 606 259 557, 784 636 515

Ubezpieczony lub rodzic / opiekun prawny może być proszony o złożenie stosownych oświadczeń, o ile dostarczona dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do podjęcia stanowiska w sprawie zgłaszanej szkody.

W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody, pracownik likwidacji może poprosić o dostarczenie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, które udzielały lub będą udzielać mi świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przeze mnie danych o stanie mojego zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w zakresie określonym w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Równocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez wyżej wymienione podmioty dokumentacji medycznej.