Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6.35 – 16.30


Cele i zadania ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku.

Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w  opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne;
 • czytelnicze;
 • żywego słowa;
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje
 • sprawnościowe;
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej;
 • zajęcia metodą origami.
Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele
 • p. Wioletta Pacholik
 • p. Magdalena Ziajkiewicz
 • p. Marta Chłód
 • p. Iwona Binkowska-Antoszczyk
 • p. Eliza Gaik
 • p. Monika Sowa
 • p. Małgorzata Cybulska-Berencz
 • p. Agnieszka Kowalczyk
 • p. Urszula Niewiadomska
 • p. Jolanta Roczek
 • p. Magdalena Szczęsna
 • p. Izabela Segiet
 • p. Agata Stępień
 • p. Ilona Ziemba
Dokarmiamy ptaki zimą

Na zajęciach świetlicowych uczniowie zadbali  o brzuszki naszych małych, fruwających przyjaciół. Dokarmianie ptaków poprzedziły zajęcia dzięki, którym uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo dokarmiać ptaki i przypomnieli które gatunki ptaków zostają z nami w okresie zimowym i k...

Dni Babci i Dziadka

Dnia 21 stycznia obchodzimy Święto Babci, a 22 stycznia Święto Dziadka. W tych dniach wnuczęta składają serdeczne życzenia swoim babciom i dziadkom wręczając  laurki, kwiaty i własnoręcznie wykonane upominki. Także świetlica szkolna włączyła się w obchody tego święta organizując różnorodne formy zajęć. ...

W ramach podziękowania za zorganizowanie obchodów „Międzynarodowego Dnia Dziecka”  oraz propagowanie praw dziecka przez dorosłych nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska pani Renaty Bem. Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyl...

MEMem przez święta

Świetlica szkolna ogłosiła w tym roku nietypowy konkurs o tematyce świątecznej, a mianowicie „MEMem przez święta”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: I- III oraz IV – VIII. Uczniowie naszej szkoły, którzy przystąpili do tego konkursu mieli trudny „orzech do zgryzien...

Wspólne kolędowanie

W dniu 14 grudnia członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami gościli w Domu  Pomocy Społecznej Św. Barbary w Kleszczowie.  Wspólnie z podopiecznymi wykonywali zimowe bałwanki i kolędowali. Seniorzy również zostali obdarowani słodkimi upominkami. Piękne kolędy i świąteczne melodie,...

Jak nakazuje tradycja – Andrzejki należy celebrować – tak również stało się w tym roku – na świetlicy szkolnej odbyły się Andrzejki. Uczniowie klas IV – VIII po raz kolejny mogli spróbować swoich sił  w konkursie „Nie bądź mugolem - konkurs świetlicowo andrzejkowy z wi...

Tropem Świętego Mikołaja

Jak co roku w naszej szkole odbyło się Uroczyste Pasowanie na Świetliczaka i Czytelnika Biblioteki Szkolnej przygotowane dla uczniów klas pierwszych. Podczas pasowania uczniowie musieli wykonać zadania, które wyznaczył im Św. Mikołaj. Swoją przygodę rozpoczęli od podania sobie dzwonka „z rąk do rą...