Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Karta Rowerowa – mamy TO!

Zainteresowani uczniowie od klasy V mieli możliwość uzyskania Karty Rowerowej w celu bezpiecznego poruszania się tym pojazdem. Wiadomości i umiejętności zdobywali już od klasy IV na zajęciach kółka ruchu drogowego, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Koordynacją uzyskania karty rowerowej zajęła się Małgorzata Jegier.

Głównym celem było nie tylko uzyskanie dokumentu karty rowerowej uprawniającego
do poruszania się rowerem po drogach publicznych ale również:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Uczniowie, aby mogli uzyskać zaliczenie do arkuszy zaliczeń i zdać egzamin na Kartę Rowerową musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze oraz obsługi roweru. W tym zakresie w czerwcu odbył się egzamin teoretyczny z wykorzystaniem technologii komputerowej, sprawdzanie i ocenianie stanu technicznego rowerów uczniów, ćwiczenia praktyczne – egzamin praktyczny w Miasteczku Ruchu Drogowego z udziałem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Bełchatowie, zaliczenia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dniu 23 czerwca 2022 r. pani dyrektor na uroczystym apelu podsumowującym wręczyła karty rowerowe 22 uczniom.

Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach związanych z uzyskaniem Karty Rowerowej. W planach jest wycieczka rowerowa pt.: „Zwiedzamy okolice gminy Kleszczów”.

Opracowała: mgr inż.  M. Jegier