Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Karta Rowerowa – mamy TO!

Zainteresowani uczniowie od klasy V mieli możliwość uzyskania Karty Rowerowej w celu bezpiecznego poruszania się tym pojazdem. Wiadomości i umiejętności zdobywali już od klasy IV na zajęciach kółka ruchu drogowego, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Koordynacją uzyskania karty rowerowej zajęła się Małgorzata Jegier.

Głównym celem było nie tylko uzyskanie dokumentu karty rowerowej uprawniającego
do poruszania się rowerem po drogach publicznych ale również:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Uczniowie, aby mogli uzyskać zaliczenie do arkuszy zaliczeń i zdać egzamin na Kartę Rowerową musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze oraz obsługi roweru. W tym zakresie w czerwcu odbył się egzamin teoretyczny z wykorzystaniem technologii komputerowej, sprawdzanie i ocenianie stanu technicznego rowerów uczniów, ćwiczenia praktyczne – egzamin praktyczny w Miasteczku Ruchu Drogowego z udziałem policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Bełchatowie, zaliczenia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dniu 23 czerwca 2022 r. pani dyrektor na uroczystym apelu podsumowującym wręczyła karty rowerowe 22 uczniom.

Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach związanych z uzyskaniem Karty Rowerowej. W planach jest wycieczka rowerowa pt.: „Zwiedzamy okolice gminy Kleszczów”.

Opracowała: mgr inż.  M. Jegier