Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kosmiczna zakładka do książki

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku ma przyjemność zaprosić uczniów do udziału w rodzinnym konkursie pod hasłem KOSMICZNA  ZAKŁADKA DO  KSIĄŻKI.

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów.
 2. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie KOSMICZNEJ ZAKŁADKI  DO  KSIĄŻKI w kontekście obchodów Dnia Patrona oraz Dnia Matki.
 1. CELE KONKURSU:
  Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.
  Kultywowanie Dnia Patrona oraz Dnia Matki.
  Zainteresowanie uczniów książką.
  Rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do tematu zakładki.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wspólny udział dzieci i rodziców.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I –  VIII  oraz ich rodziców.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie (indywidualnie) – GOTOWE ZAKŁADKI (zakupione, z biblioteki, księgarni)  nie będą brane pod uwagę
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny 1 pracę
 • Do każdej pracy należy dołączyć informację wg wzoru: imię i nazwisko autora pracy, klasę.
 1. FORMA I FORMAT WYKONANYCH PRAC
 • Kategoria dla klas I - IV obejmuje wykonanie KOSMICZNEJ  ZAKŁADKI  DO  KSIĄŻKI  -  może być wykonana metodą wyklejania, zaplatania, rysunku bądź inną.
 • Kategoria dla klas V- VIII obejmuje wykonanie KOSMICZNEJ  ZAKŁADKI  DO  KSIĄŻKI –  może zostać wykonana w dowolnej grafice komputerowej, np. Canva lub inne, może zawierać również jakąś sentencję lub cytat.
 • Praca powinna być wykonana z dowolnego materiału, które uczestnik posiada w domu i które nie będą niszczyć książki.
 • Praca wykonana techniką komputerową musi zostać wydrukowana.
 • Zakładka może być wykonana dwustronnie lub jednostronnie. Kształt zakładki jest dowolny.
  GOTOWE ZAKŁADKI  (zakupione, z biblioteki lub z księgarni) nie będą brane pod uwagę  
 1. PRZEBIEG KONKURSU
 • Prace na konkurs należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15.04.2022 r. do organizatorów konkursu (tj. świetlica lub biblioteka)
 • Oceny prac dokona jury konkursowe, które będzie zwracać uwagę na: pomysłowość, technikę wykonania, estetykę oraz stopień trudności .
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec Kwietnia.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły oraz na stronie szkoły.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie, w tym dat dotyczących rozstrzygnięcia konkursu oraz miejsca i sposobu ekspozycji prac.
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu:

Agata Stępień oraz panie z biblioteki.

Serdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!