Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maraton profilaktyczny…

Ze względu na rosnącą liczbę zachowań problemowych w grupach dzieci i młodzieży, a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju  już od początku roku szkolnego w naszej szkole podjęto wiele profilaktycznych działań polegających na promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu zagrożeniom, a w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami współczesnego życia. 

W październiku klasy  VIIa,b oraz VIIIa,b uczestniczyły w profilaktycznych warsztatach „Debata” prowadzonych przez wyspecjalizowanego trenera. Celem ogólnym zajęć było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  Program Debata to rekomendowany program Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu nasi uczniowie obejrzeli profilaktyczne spektakle teatru Kurtyna: „Jak pokonać smoka?” dla klas I-IV, „Czas próby” dla klas V-VI, oraz „Młody gniewny” dla klas VII-VIII. Ukazywały one wartości wychowawczo-profilaktyczne takie jak:

1) niebezpieczeństwo używania narkotyków, alkoholu oraz dopalaczy,

2) zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży,

3) wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków,

4) uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka,

5) nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania,

6) niedojrzałość emocjonalna, nierozwinięta w pełni wyobraźnia, a co za tym idzie brak umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.

Ponadto uczniowie klas VII-VIII realizują na zajęciach z pedagogiem i psychologiem szkolnym profilaktyczny program „Dopalaczom mówimy stop – Wybieramy zdrowie”.

Kolejne profilaktyczne działania już wkrótce…