Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

MEMem przez Święta

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku ma przyjemność zaprosić uczniów do udziału w konkursie pod hasłem

MEMem przez Święta

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów.
 2. TEMAT KONKURSU: wykonanie NAJLEPSZEGO MEMa O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA w kontekście zbliżających się Świąt
 1. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych u dzieci
 • rozwijanie umiejętności swobodnego zastosowania znanych programów graficznych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie MEMa świątecznego opisującego Święta Bożego Narodzenia.
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkoły klas I –  VIII, będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach dla klas:

1) I- III

2) IV- VIII

 • prace powinny być wykonane samodzielnie (indywidualnie) – gotowe MEMy ,,ściągnięte” z internetu nie będą brane pod uwagę
 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 • prace oceniane będą według poniższych kryteriów:
 • oryginalność
 • zgodność z tematyką
 • czytelność.
 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki, np. www.generator.memy.pl bądź innym
 • praca powinna być przyniesiona na przenośnym dysku USB do nauczycieli świetlicy: M. Gurazda, K. Jabłońska, A. Stępień
 • gotowy plik należy nazwać według wzoru:
  imię_nazwisko_klasa.jpg (jan_kowalski_4c.jpg) lub w formacie pdf: imię_nazwisko_klasa.pdf
 • wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo)
  każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny 1 pracę
 • praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności moralnych, majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach
 • do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie
 • praca konkursowa nie może zawierać treści:
 • obrażających uczucia religijne
 • treści wulgarne
 • przekleństwa
 • prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 • Prace na konkurs należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06.12.2022r. (do wtorku) do organizatorów konkursu (tj. świetlica)
 • Oceny prac dokona jury konkursowe, które będzie zwracać uwagę na: pomysłowość, technikę wykonania, estetykę, stopień trudności oraz samodzielność wykonanej pracy.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po feriach świątecznych. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni. Informacja o wynikach konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły oraz na stronie szkoły.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie, w tym dat dotyczących rozstrzygnięcia konkursu oraz miejsca i sposobu ekspozycji prac.
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu: Gurazda, K. Jabłońska, A. Stępień, M. Jegier, S. Czank.

Serdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!

Najlepsze MEMY zostaną dodatkowo nagrodzone ocenami z informatyki .