Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

MEMem przez Święta

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku ma przyjemność zaprosić uczniów do udziału w konkursie pod hasłem

MEMem przez Święta

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów.
 2. TEMAT KONKURSU: wykonanie NAJLEPSZEGO MEMa O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA w kontekście zbliżających się Świąt
 1. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów
 • rozwijanie zainteresowań informatycznych u dzieci
 • rozwijanie umiejętności swobodnego zastosowania znanych programów graficznych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie MEMa świątecznego opisującego Święta Bożego Narodzenia.
 • konkurs adresowany jest do uczniów szkoły klas I –  VIII, będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach dla klas:

1) I- III

2) IV- VIII

 • prace powinny być wykonane samodzielnie (indywidualnie) – gotowe MEMy ,,ściągnięte” z internetu nie będą brane pod uwagę
 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 • prace oceniane będą według poniższych kryteriów:
 • oryginalność
 • zgodność z tematyką
 • czytelność.
 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej w dowolnym edytorze grafiki, np. www.generator.memy.pl bądź innym
 • praca powinna być przyniesiona na przenośnym dysku USB do nauczycieli świetlicy: M. Gurazda, K. Jabłońska, A. Stępień
 • gotowy plik należy nazwać według wzoru:
  imię_nazwisko_klasa.jpg (jan_kowalski_4c.jpg) lub w formacie pdf: imię_nazwisko_klasa.pdf
 • wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo)
  każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny 1 pracę
 • praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności moralnych, majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że przekazujący prace ma zgodę tych, których wizerunki utrwalono na fotografiach
 • do konkursu wolno zgłaszać jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie
 • praca konkursowa nie może zawierać treści:
 • obrażających uczucia religijne
 • treści wulgarne
 • przekleństwa
 • prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 • Prace na konkurs należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06.12.2022r. (do wtorku) do organizatorów konkursu (tj. świetlica)
 • Oceny prac dokona jury konkursowe, które będzie zwracać uwagę na: pomysłowość, technikę wykonania, estetykę, stopień trudności oraz samodzielność wykonanej pracy.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po feriach świątecznych. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni. Informacja o wynikach konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Łękińsku.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie szkoły oraz na stronie szkoły.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie, w tym dat dotyczących rozstrzygnięcia konkursu oraz miejsca i sposobu ekspozycji prac.
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg konkursu: Gurazda, K. Jabłońska, A. Stępień, M. Jegier, S. Czank.

Serdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!

Najlepsze MEMY zostaną dodatkowo nagrodzone ocenami z informatyki .