Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzyszkolny Konkurs Biologiczny „Szkiełko i oko”

Zapraszam uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Biologicznym „Szkiełko i oko”

Zgodnie z Regulaminem do udziału w konkursie „Szkiełko i oko” możemy zgłosić jedynie 3 uczestników. Liczy się więc kolejność zgłoszeń.

Termin zgłaszania upływa 23 marca 2021 r. Chęć wzięcia udziału uczniowie zgłaszają do p. Agnieszki Biernackiej-Oleszczyk.


Regulamin międzyszkolnego konkursu biologicznego online „Szkiełko i oko”

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas VII – VIII. Szkoła może zgłosić trzech uczestników. Każdy z uczestników wykonuje pracę samodzielnie. Uczniowie przesyłają prezentacje w programie Power Point. Uczestnik konkursu zakłada hodowlę pleśniaka białego, dokumentuje rozwój pleśni (zdjęcia, rysunki), opisuje poszczególne etapy rozwoju. Dokonuje obserwacji mikroskopowej i wykonuje rysunki z opisem poszczególny elementów budowy. W prezentacji powinny znaleźć się informacje dotyczące wymagań życiowych pleśniaka, dodatnich i ujemnych skutków jego występowania. Znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. Maksymalna ilość slajdów – 10. Prezentacja powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię, nazwisko uczestnika, imię, nazwisko opiekuna, nazwa szkoły.

Ocenie pracy podlegać będą:

  • ogólne estetyczne wrażenie prezentacji 0 – 5 pkt.,
  • ekologiczny wyraz dzieła na podstawie oglądanej prezentacji 0 – 5 pkt.,
  • oryginalność i pomysłowość 0 – 5 pkt.

Po zsumowaniu punktów drogą mailową zostaną ogłoszone wyniki i przekazane nagrody za I, II i III miejsce. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich szkół biorących udział w I Powiatowym Konkursie Biologicznym pt. „Szkiełko i oko”.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator zgodnie z własnym poczuciem sprawiedliwości i odpowiedzialności. Organizatorzy konkursu:

– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.

Uczestnicy:

– uczniowie z klas VII-VIII ze szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego.

Termin nadsyłania prac do nauczyciela: 23 kwiecień 2021r. godz.15.00.