Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie biologicznym

Regulamin II Powiatowego Konkursu Biologicznego online „Szkiełko i oko”

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas VII – VIII. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Każdy z uczestników wykonuje pracę samodzielnie. Uczniowie przesyłają prezentacje w programie Power Point. Uczestnik konkursu zakłada hodowlę okrzemek, dokumentuje rozwój hodowli (zdjęcia, rysunki), opisuje poszczególne etapy hodowli. Dokonuje obserwacji mikroskopowej i wykonuje rysunki z opisem poszczególny elementów budowy. W prezentacji powinny znaleźć się informacje dotyczące wymagań życiowych obserwowanych protistów, sposobu odżywiania, dodatnich i ujemnych skutków ich występowania, znaczenia w przyrodzie i dla człowieka. Maksymalna ilość slajdów – 10.   Prezentacja powinna zawierać metryczkę :

  • tytuł pracy,
  • imię, nazwisko uczestnika
  • imię, nazwisko opiekuna,
  • nazwa szkoły.

Ocenie pracy podlegać będą:

  • ogólne estetyczne wrażenie prezentacji 0 - 5 pkt.,
  • ekologiczny wyraz dzieła na podstawie oglądanej prezentacji 0 - 5 pkt.,
  • chronologiczne udokumentowanie prowadzonej hodowli 0 – 5 pkt.,
  • samodzielność wykonania ilustracji do przeprowadzonego doświadczenia 0 – 5 pkt.,
  • oryginalność i pomysłowość 0 - 5 pkt.

Po zsumowaniu punktów drogą mailową zostaną ogłoszone wyniki i przekazane nagrody za  I, II i III miejsce. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich  szkół biorących udział w  II Powiatowym Konkursie Biologicznym  pt. „Szkiełko i oko”.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator zgodnie z własnym poczuciem sprawiedliwości    i odpowiedzialności.

Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa  nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego  w Bełchatowie

Uczestnicy:  Uczniowie z klas VII - VIII  ze szkół podstawowych powiatu  bełchatowskiego.

Odpowiedzialni nauczyciele: Renata Oleszczyk, Anna Zatoń

Termin nadsyłania prac:  1  kwietnia 2022r. godz. 15.00 na adres: sp12@belchatow.pl

Literatura:

- podręczniki do biologii dla klas V – VIII szkoły podstawowej,

- publikacje, czasopisma naukowe,

- internet.

Zgłoszenia do konkursu (pierwsze 3 osoby) przyjmuję do dnia  1 lutego 2022.

Agnieszka Biernacka-Oleszczyk