Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII do udziału w konkursie biologicznym

Regulamin II Powiatowego Konkursu Biologicznego online „Szkiełko i oko”

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas VII – VIII. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Każdy z uczestników wykonuje pracę samodzielnie. Uczniowie przesyłają prezentacje w programie Power Point. Uczestnik konkursu zakłada hodowlę okrzemek, dokumentuje rozwój hodowli (zdjęcia, rysunki), opisuje poszczególne etapy hodowli. Dokonuje obserwacji mikroskopowej i wykonuje rysunki z opisem poszczególny elementów budowy. W prezentacji powinny znaleźć się informacje dotyczące wymagań życiowych obserwowanych protistów, sposobu odżywiania, dodatnich i ujemnych skutków ich występowania, znaczenia w przyrodzie i dla człowieka. Maksymalna ilość slajdów – 10.   Prezentacja powinna zawierać metryczkę :

  • tytuł pracy,
  • imię, nazwisko uczestnika
  • imię, nazwisko opiekuna,
  • nazwa szkoły.

Ocenie pracy podlegać będą:

  • ogólne estetyczne wrażenie prezentacji 0 - 5 pkt.,
  • ekologiczny wyraz dzieła na podstawie oglądanej prezentacji 0 - 5 pkt.,
  • chronologiczne udokumentowanie prowadzonej hodowli 0 – 5 pkt.,
  • samodzielność wykonania ilustracji do przeprowadzonego doświadczenia 0 – 5 pkt.,
  • oryginalność i pomysłowość 0 - 5 pkt.

Po zsumowaniu punktów drogą mailową zostaną ogłoszone wyniki i przekazane nagrody za  I, II i III miejsce. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich  szkół biorących udział w  II Powiatowym Konkursie Biologicznym  pt. „Szkiełko i oko”.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator zgodnie z własnym poczuciem sprawiedliwości    i odpowiedzialności.

Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa  nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego  w Bełchatowie

Uczestnicy:  Uczniowie z klas VII - VIII  ze szkół podstawowych powiatu  bełchatowskiego.

Odpowiedzialni nauczyciele: Renata Oleszczyk, Anna Zatoń

Termin nadsyłania prac:  1  kwietnia 2022r. godz. 15.00 na adres: sp12@belchatow.pl

Literatura:

- podręczniki do biologii dla klas V – VIII szkoły podstawowej,

- publikacje, czasopisma naukowe,

- internet.

Zgłoszenia do konkursu (pierwsze 3 osoby) przyjmuję do dnia  1 lutego 2022.

Agnieszka Biernacka-Oleszczyk